настаўнік: Гамола Вольга Валер’еўна

Субота Серада Чацвер
25.04 29.04 30.04
Літ. чыт.

Матэм.

Бел. мова

Лит.чт.

Матэм.

Ням. мова

Русск. язык

Бел. мова

Матэм.

Літ. чыт.

Лит. чт.

 

Субота 25.04

Урок 3 клас Петруковіч Іван
Літаратурнае чытанне Тэма: М. Даніленка. «Маленькі фермер»; З. Марозаў. «Тата ў Ромы — аграном»

Чытаць і адказваць на пытанні: с. 59-64

Дамашняе заданне: падрабязны пераказ апавядання па плане

Тэма: І. Муравейка “Як сеялі абаранкі”

Чытаць і адказваць на пытанні: с. 101-102

Дамашняе заданне: выразна чытаць верш

Матэматыка Тэма: Рашэнне задач на знаходжанне чацвёртага прапарцыянальнага

Заданні: с. 92-93 № 1, 2, 4

Заданні: с. 94-95 № 1, 2

Дамашняе заданне: № 2, с. 95

Тэма: Дзяленне на 9 і з дзеллю 9

Заданні: с. 82-83, № 1, 3, 4, 5

Дамашняе заданне: № 8, с. 83

Беларуская мова Тэма: Час дзеясловаў

Правіла на с. 105

Заданні: пр. 184, 185, 186, 188 (выконваць па ўмове практыкавання)

Дамашняе заданне: пр. 189

Тэма: Сказы апавядальныя, пытальныя, пабуджальныя

Правіла на с. 99

Заданні: с. 99-100, пр. 1, 2, 3, 4 (выконваць па ўмове практыкавання)

Дамашняе заданне: пр. 5, с. 100

 

Серада 29.04

Урок 3 клас Петруковіч Іван
Литературное чтение Тема: Стихотворения-описания. А. Пушкин «Зимняя дорога», С. Есенин «Поёт зима – аукает…»

Читать и отвечать на вопросы: с. 90-93

Домашнее задание: выучить наизусть стихотворение “Поёт зима – аукает…”

Тема: И. Соколов-Микитов «Лето в лесу», «Лесные сторожа»

Читать: с. 82-85, выполнить задания к тексту

Домашнее задание: прочитать самостоятельно рассказ И. Соколова-Микитова «Лисья нора», выполнить задания к тексту

Матэматыка Тэма: Вуснае дзяленне трохзначнага ліку на адназначны

Заданні: с. 96-97 № 1, 2, 3, 6

Дамашняе заданне: № 1, с. 97

Тэма: Табліца множання адназначных лікаў

Заданні: с. 83-84, № 1, 2, 3, 6

Дамашняе заданне: № 8, с. 85

Нямецкая мова    
Русский язык Тема: Написание ь после шипящих на конце существительных женского рода

Задания: упр. 141, 142, 143 (выполнять по условию упражнения)

Домашнее задание: упр. 144

Тема: Корень слова. Однокоренные слова

Задания в тетради: упр. 221, 222, 223, 224, 225 (выполнять по условию упражнения)

Домашнее задание в тетради: упр. 226

 

Чацвер 30.04

Урок 3 клас Петруковіч Іван
Беларуская мова Тэма: Час дзеясловаў

Заданні: пр. 191, 192, 193 (выконваць па ўмове практыкавання)

Дамашняе заданне: пр. 194

Тэма: Сказы апавядальныя, пытальныя, пабуджальныя

Заданні: с. 101-102, пр. 1, 2, 3, 4 (выконваць па ўмове практыкавання)

Дамашняе заданне: пр. 5, с. 103

Матэматыка Тэма: Пісьмовае дзяленне трохзначнага ліку на адназначны лік (выпадкі віду 936:3)

Заданні: с. 98-99, № 1, 2, 3, 4

Дамашняе заданне: № 1, с. 99

Тэма: Множанне і дзяленне на 10

Заданні: с. 85-86, № 1, 2, 3, 4, 5

Дамашняе заданне: № 7, с. 86

Літаратурнае чытанне Тэма: У. Ліпскі. «Медсястра»; абагульненне па раздзеле «Хто хоча шчасліва жыць, той працу павінен любіць»

Чытаць: с. 65-67, выканаць заданні на с. 67-70

Дамашняе заданне: падрыхтавацца да ўрока пазакласнага чытання на тэму «Хлеб — усяму галава»

Тэма: С. Грахоўскі “Лета”

Чытаць і адказваць на пытанні: с. 107-108

Дамашняе заданне: выразна чытаць верш

Литературное чтение Тема: Стихотворения-описания. А. Толстой “Вот уж снег последний в поле тает…”, Ю. Мориц “Идёт весна по городу”, обобщение по разделу “Поэзия – гостья небесная”

Читать: с. 94-96

Выполнить задания на с. 100-102

Домашнее задание: выразительно читать стихотворение (на выбор)

Тема: С. Маршак “Дождь”, Б. Сергунков “Куда лето прячется?”

Читать: с. 87-90, выборочное чтение по вопросам и заданиям учебника.

Домашнее задание: выучить наизусть стихотворение “Дождь”

Продолжить чтение

Расклад заняткаў

Панядзелак 20.04

Урок 3 клас Петруковіч Іван
Літаратурнае чытанне Тэма: Прыказкі пра адносіны да працы; беларуская народная казка “Лёгкі хлеб”

Чытаць: с. 48-52

Дамашняе заданне: чытаць па ролях казку “Лёгкі хлеб”

Тэма: А. Дзеружынскі “Хлебная скарынка”

Чытаць: с. 87

Дамашняе заданне: выразна чытаць верш

Матэматыка Тэма: Пісьмовае множанне трохзначнага ліку на адназначны (выпадкі віду 321·3)

Заданні: с. 84-85 № 1, 2, 5

Дамашняе заданне: № 1, с. 85

Тэма: Множанне на 8

Заданні: с. 74-75, № 1, 3, 4, 5, 6

Дамашняе заданне: № 8, с. 75

Беларуская мова Тэма: Дзеяслоў як часціна мовы

Правіла на с. 96

Заданні: пр. 166, 167, 171, 174 (выконваць па ўмове практыкавання)

Слоўнікавае слова: адцвітаць

Дамашняе заданне: пр. 175

Тэма: Прыназоўнік

Заданні: с. 87-88, пр. 1, 2, 3, 4 (выконваць па ўмове практыкавання)

Дамашняе заданне: пр. 5, с. 89

Аўторак 21.04

Урок 3 клас Петруковіч Іван
Русский язык Тема: Число имён существительных

Правила на с. 66-67

Задания:, упр. 117, 119 (выполнять по условию упражнения), упр. 120 (устно)

Домашнее задание: упр. 121

Тема: Родственные слова

Правило на с. 65

Задания: упр. 97 (устно), упр. 98, 100, 102 (выполнять по условию упражнения)

Домашнее задание: упр. 103

Матэматыка Тэма: Пісьмовае множанне трохзначнага ліку на адназначны (выпадкі віду 326·3)

Заданні: с. 86-87 № 2, 3, 4, 5

Дамашняе заданне: № 1, с. 87

Тэма: Дзяленне на 8 и з дзеллю 8

Заданні: с. 76-77, № 1, 4, 5, 7

Дамашняе заданне: № 9, с. 77

Нямецкая мова Тэма ўрока: Чым харчуюцца жывёлы?  Дзеці жывёл

Заданне ўрока:

1.Пр. б,с. 64

(дапоўніць)

  1. Пр. ц,с, 64 (адгадаць)
  2. Пр. 8а,с. 65

(дапоўніць)

  1. Пр. 10 а , с. 66 (прачытаць)
  2. Пр. 11а,с. 66-67

(зрабіць жывёл маленькімі)

Дамашняе заданне:

Пр. 12 а,с. 67

Серада 22.04

Урок 3 клас Петруковіч Іван
Литературное чтение Тема: Юмористические стихотворения. В. Орлов “Жадный туман”, Б. Заходер “Где поставить запятую”

Читать: с. 83-86

Домашнее задание:научиться выразительно читать одно из стихотворений

Тема: Н. Сладков “Зимние долги”

Читать: с. 71-75

Домашнее задание: выразительное чтение диалогов воробья и синицы

Матэматыка Тэма: Пісьмовае множанне трохзначнага ліку на адназначны (выпадкі віду 123·5)

Заданні: с. 88-89 № 1, 2, 3, 4, 6

Дамашняе заданне: № 1, с. 89

Тэма: Множанне 9

Заданні: с. 78-79, № 1, 3, 4, 7

Дамашняе заданне: № 8, с. 79

Нямецкая мова Тэма ўрока: Мой хатні любімец

Заданне ўрока:

1.Пр. б, с. 67 (дапоўніць)

  1. Пр. д, с. 68

(прачытаць)

  1. Пр. 14 а,с. 69 (прачытаць)

Дамашняе заданне:

Пр. б, с. 70 (адказаць правільна ці не)

Русский язык Тема: Род имён существительных

Правила на с. 69, 70

Задания: упр. 123, 131 (выполнять по условию упражнения)

упр. 122, 126, 130, 133 (устно)

Словарные слова: неделя, салат.

Домашнее задание: упр. 135

Тема: Родственные слова

Задания: упр. 104, 105, 113 (выполнять по условию упражнения), упр. 107, 112 (устно)

Словарное слово: Родина

Домашнее задание: упр. 114

Чацвер 23.04

Урок 3 клас Петруковіч Іван
Беларуская мова Тэма: Адзіночны і множны лік дзеясловаў

Правіла на с. 101

Заданні: пр. 176, 177, 179, 182 (выконваць па ўмове практыкавання)

Слоўнікавае слова: смяяцца

Дамашняе заданне: пр. 183

Тэма: Паняцце пра сказ

Правіла на с. 97

Заданні: с. 96-97, пр. 1, 2, 3, 4 (выконваць па ўмове практыкавання)

Дамашняе заданне: пр. 5, с. 97

Матэматыка Тэма: Замацаванне вывучанага матэрыялу

Заданні: с. 90-91, № 1, 2, 4, 6, 8

Дамашняе заданне: № 2, с. 91

Тэма: Множанне на 9

Заданні: с. 80-81, № 1, 4, 5, 6

Дамашняе заданне: № 9, с. 81

Літаратурнае чытанне Тэма: Эдзі Агняцвет “Буду настаўнікам”, Іван Муравейка “Паўлік-будаўнік”

Чытаць: с. 54-58

Дамашняе заданне: вывучыць на памяць верш “Буду настаўнікам”

Тэма: А. Дзеружынскі “Пралеска”, В. Жуковіч “Травень”

Чытаць: с. 95, с. 98

Дамашняе заданне: вывучыць на памяць верш “Пралеска”

Литературное чтение Тема: Стихотворения-описания. Н. Некрасов “Славная осень!…”, М. Геллер “Осень”

Читать: с. 88-90

Домашнее задание: выучить наизусть одно из стихотворений (на выбор)

Тема: Е. Трутнева “Если в небе ходят грозы…”, названия летних месяцев; В. Бианки “Синичкин календарь. Июнь”

Читать: с. 76-81

Домашнее задание: выразительное чтение сказки “Синичкин календарь. Июнь”

Пятніца 24.04

Урок 3 клас Петруковіч Іван
Нямецкая мова Тэма ўрока: Зверы ў заапарку. Наведванне заапарку.

Заданне ўрока:

1.Пр. 1 б,с. 73

(прачытаць, адказаць)

  1. Пр. ц, с. 73

(правільна ці не)

  1. Пр. 2а,с. 74

(прачытць, вывучыць)

  1. Пр. 3а, с. 75 ( зрабіць па ўзоры)

 

Дамашняе заданне:

Пр. б, с. 76

(размеркаваць словы)

Русский язык Тема: Мягкий знак на конце существительных после шипящих

Правило на с. 75

Задания: упр. 136, 137, 139 (выполнять по условию упражнения)

Домашнее задание: упр. 140

Тема: Корень слова. Однокоренные слова

Задания в тетради: упр. 203, 204, 212 (выполнять по условию упражнения), упр. 206, 207, 210 (устно)

Домашнее задание: в тетради упр. 219

Чалавек і свет Тэма: Скура

Чытаць: с. 103-107

Дамашняе заданне: с. 103-107, адказаць на пытанні

Тэма: Этыкет у грамадскіх месцах

Чытаць: с. 75-77

Дамашняе заданне: с. 75-77, адказаць на пытанні

 

Продолжить чтение