25.04

Матэматыка

Тэма: Прамая лінія. Пункт .Адрэзак

Падручнік   с.88-89

Сшытак   с.46

 

Чытанне

Тэма: Чытанне тэксту Паўлюк і Цюлік

(чытаць і пераказваць тэкст)

 

29.04

Чытанне       

Тэма: Гук [дж]. Літары Дж, дж    с.120

Прачытаць словы, верш, народныя прыкметы. Верш вывучыць

 

Пісьмо           

Тэма: Літары ё,Ё

Пропісь с.38-39

 

Матэматыка  

Тэма: Параўнанне даўжынь прадметаў

Падручнік   с.90-93

Сшытак      с. 47-48

 

 

30.04

Матэматыка   

Тэма: Адзінка даўжыні – сантыметр. Вымярэнне адрэзкаў з

дапамогай лінейкі.

Падручнік   с. 94-97

Сшытак       с.49-50

 

Пісьмо           

Тэма: Літары Ю, ю

Пропісь  с.40-42

Продолжить чтение

 

Расклад заняткаў

20.04

 1. Матэматыка

Тэма “Таблічнае адніманне з лікамі 7,8,9. Пазатаблічнае адніманне     з лікамі 5,6,7,8,9”

Падручнік   с.78-79    №1, 5, 6, 7 (вусна)

с.80-81  № 1, 3, 5, 6 (вусна)

Сшытак    с.41  рашаем прыклады, не пазначаныя нумарам;  №1 (рашаем 8-7=1, наступны прыклад павінен пачынацца з ліку 1, гэта прыклад 1+5=6, наступны прыклад пачынаецца з ліку 6, праводзім стрэлку да прыклада 6+2 і г.д.) ,  №2 –лічым замаляваныя клеткі насупраць кожнага прадмета (яблыкаў – 5 і г.д.) і запісваем лікі ў пустыя клеткі). Выбіраем правільнае рашэнне і абводзім, пішам адказ; №3 – выяўляем заканамернасць і абводзім лішні лік

Сшытак с.42 №1, 2 (выбіраем рашэнне, абводзім, запісваем адказ), 3 (скласці вусна словы з літар і абвесці лішняе слова)

 1. Чытанне

Буквар   с.115 (верш выразна прачытаць, вывучыць на памяць)

 

21.04

1.Чалавек і свет

Тэма “Вясна-час абуджэння раслін. Змены ў жыцці дзікіх жывёл              вясной”

С. 49-51 (разглядзець малюнкі, адказаць на пытанні)

 1. Матэматыка

Тэма “Пазатаблічнае складанне з утварэннем ліку 20.            Пазатаблічнае  адніманне ад ліку 20”

Падручнік    с.82-83  №1,2,4,5 (вусна)

Сшытак       с.43 №1 – злучыць прыклады з адказам

№2 – запісаць рашэнне задачы і адказ (узор выканання можна паглядзець на папярэдніх старонках)

 1. Русский язык

Тема “Наши домашние любимцы”

С.64-66

22.04

 1. Чытанне

Буквар  с.116 (верш “Ветлівасць” –выразна чытаць, “Ласкавыя словы” – прачытаць

 1. Пісьмо

Пропісь 2    с.31 (прапісаць літары й,ў; спісаць словы; прачытаць друкаваныя словы, падзяліць словы па прыкметах “паўзе”, “скача”, запісаць па групах)

С. 32 – спісаць словы і сказ

 1. Матэматыка

Тэма “Задачы, якія  раскрываюць сэнс дзеяння складання, са

словамі  “столькі , колькі …”

Падручнік   с.84-85  № 1,2,3,5 (вусна)

Сшытак    с.44  №1 – злучыць слоўны выраз і адказ

№2 – у кожным радку абвесці манеты, каб іх     сума адпавядала кошту прадметаў.

№3 – рашыць задачу (заданне не абавязкова для выканання)

 

23.04

 1. Матэматыка

Тэма “Замацаванне”

Падручнік  с.86-87   № 1,2,3, 5,6 (вусна)

Сшытак     с.45   №1 – у пустыя клеткі паставіць знакі    >,< або =;

№2 – размаляваць кругі з лікамі (адказамі) рознымі колерамі. Размаляваць малюнак адпаведна колеру адказаў.

№3  — абвесці правільны адказ

 1. Пісьмо

Пропісь 2      с.33 (прапісаць літару я; выканаць наступнае заданне; тэкст “Хто на катку?”-спісаць; прапісаць склады з літарай я)

С.34 – прапісаць літару Я; спісаць імёны; да дадзеных складоў дадаць склад ня, утварыць і запісаць імёны; запісаць дадзеныя словы па групах

24.04

 1. Чытанне

Буквар  с. 117 (словы у слупках прачытаць, верш “Курапатка” – выразна чытаць)

 1. Пісьмо

Пропісь 2      с.36 (прапісаць літары дз,ДЗ; спісаць словы; утварыць імёны і запісаць)

С.37 (прачытаць тэкст, спісаць)

Продолжить чтение